Brandschade en Roet
Bij een roetonderzoek wordt vastgesteld of, en zo ja tot in hoeverre, er zich roet heeft afgezet in kantoorruimten, op oppervlakken van zaken die zich in die ruimten bevinden en in de luchttoevoer- en afzuigkanalen. Daartoe kunnen, in specifieke gevallen, monsters worden genomen van de roosters in verschillende ruimten en de luchtbehandelingsinstallatie. Roet is schadelijk voor de gezondheid van de mens. Derhalve stellen gezondheidsinstanties zich op het standpunt dat er geen roet in een ruimte of in luchtbehandelingsinstallaties en luchtkanalen aanwezig mag zijn.Veel belangrijker zijn echter de gezondheidsrisico´s die kunnen optreden door blootstelling aan roet of roetproducten. De meest bekende gezondheidsklachten bij bloodstelling aan roet zijn slijmvliesirritatie van de ogen, neus en keel, problemen met de ademhaling, hoofdpijn en hoesten.
Methode:
  • Endoscoop
  • Het nemen van stofstrijk monsters t.b.v. microscopische analyse, ter bepaling van stofsoort, deeltjes-grootte en vervuilingsgraad.
  • Visueel, indien inspectielocatie goed bereikbaar is.
  • Sensorisch onderzoek na een warmte behandeling.In elk geval is het noodzakelijk om tijdens de reinigingsoperatie te laten controleren of het gewenste resultaat wordt bereikt, een dergelijke inspectie kan natuurlijk ook aan het einde van de werkzaamheden uitgevoerd worden. Over het algemeen is een inspektie gedurende het werk minder kostbaar.
brandkanaal
brand/roetkanaa;
brandkanaal
Een brand veroorzaakt altijd veel schade aan het gehele gebouw. Dit heeft ook vervelende gevolgen voor uw technische installaties. Luchtkanalen zijn in sommige gevallen dan ook zodanig beschadigd dat deze vervangen moeten worden. Raavrie kan uw gehele installatie vervangen of renoveren, en er voor zorgen dat alles weer perfect werkt!
Stacks Image 3
Stacks Image 4
Stacks Image 5